Làm tròn các số sau đến hàng trăm ,hàng chục 12099 22994 23456,7 21999

Làm tròn các số sau đến hàng trăm ,hàng chục
12099
22994
23456,7
21999

2 bình luận về “Làm tròn các số sau đến hàng trăm ,hàng chục 12099 22994 23456,7 21999”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) 12099 
  a) hàng trăm
  12099 ≈ 12100
  b) hàng chục
  12099 ≈ 12100
  2) 22994
  a) hàng trăm
  22994 ≈ 23000
  b) hàng chục
  22994 ≈ 22990
  3) 23456,7
  a) hàng trăm
  23456,7 ≈ 23500
  b) hàng chục
  23456,7 ≈ 23460
  4) 21999
  a) hàng trăm
  21999 ≈ 22000
  b) hàng chục
  21999 ≈ 22000

  Trả lời
 2. Làm tròn các số
  12099;22994;23456,7;21999
  đến hàng trăm lần lượt là:
  12100;23000;23500;22000
  _______________________________________
  Làm tròn các số
  12099;22994;23456,7;21999
  đến hàng chục lần lượt là:
  12100;22990;23460;22000

  Trả lời

Viết một bình luận