lấy ví dụ về số thập phân, số thập phân dương và hai số thập phân đối nhau

lấy ví dụ về số thập phân, số thập phân dương và hai số thập phân đối nhau

2 bình luận về “lấy ví dụ về số thập phân, số thập phân dương và hai số thập phân đối nhau”

  1. Ví dụ về :
    +) Số thập phân : 0,1 ; 0,2 ; – 5,6 ; – 7,8 ; …
    +) Số thập phân dương : 9,6 ; 10,2 ; 100,8 ; 0,3 ; …
    +) 2 số thập phân đối nhau : 2,5 và -2,5 ; 10,9 và -10,9

    Trả lời

Viết một bình luận