lẹ Cho A = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + …. + 21^9 . Và B = 2^20. Và B = 2^20. Chứng minh rằng A và B là hai số tự nhiên liên t

lẹ
Cho A = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + …. + 21^9 . Và B = 2^20. Và B = 2^20. Chứng minh rằng A và B là hai số tự nhiên liên tiếp.

2 bình luận về “lẹ Cho A = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + …. + 21^9 . Và B = 2^20. Và B = 2^20. Chứng minh rằng A và B là hai số tự nhiên liên t”

 1. Cho A = 20 + 21 + 22 + 23 + …. + 219 
  Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + …. + 220
  2A – A = 220 – 20 = 220 – 1
  hay A = 220 – 1
  Và B = 220.
  Do đó A và B là hai số tự nhiên liên tiếp.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới