liệt kê các số tự nhiên vừa là ước của 12 vừa là bội của 4

liệt kê các số tự nhiên vừa là ước của 12 vừa là bội của 4

1 bình luận về “liệt kê các số tự nhiên vừa là ước của 12 vừa là bội của 4”

  1. Ư(12) = {1;2;3;4;6;12}
    B(4) = {0;4;8;12;16;20;…}
    => Các số tự nhiên vừa là Ư(12) vừa là B(4) là 4;12
    Vậy các số tự nhiên vừa là ước của 12 vừa là bội của 4 là 4;12

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới