lớp 6A có 42 học sinh nam và nữ trong đó có 18 học sinh nam trong 1 buổi sinh hoạt lớp ,bạn lớp trưởng dự kiến chia các bn th

lớp 6A có 42 học sinh nam và nữ trong đó có 18 học sinh nam trong 1 buổi sinh hoạt lớp ,bạn lớp trưởng dự kiến chia các bn thành từng nhóm sao cho số bn nam và số bn nữ trong mỗi nhóm đều bằng nhau .Hỏi lớp có thể chia đc nhiều nhất bao nhiêu nhóm ? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ

1 bình luận về “lớp 6A có 42 học sinh nam và nữ trong đó có 18 học sinh nam trong 1 buổi sinh hoạt lớp ,bạn lớp trưởng dự kiến chia các bn th”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới