lớp 6A có 45 học sinh, trong đó có 1/5 hs giỏi, 2/5 học sinh khá, còn lại là học sinh trung bình, Tính tỉ số phần trăm học si

lớp 6A có 45 học sinh, trong đó có 1/5 hs giỏi, 2/5 học sinh khá, còn lại là học sinh trung bình, Tính tỉ số phần trăm học sinh giỏi, khá, trung bình so với học sinh của lớpViết một bình luận

Câu hỏi mới