Lớp 6A1 một có 45 học sinh trong đó có 18 học sinh đạt học lực tốt tính tỉ số phần trăm số học sinh đạt học lực tốt

Lớp 6A1 một có 45 học sinh trong đó có 18 học sinh đạt học lực tốt tính tỉ số phần trăm số học sinh đạt học lực tốtViết một bình luận

Câu hỏi mới