lúc 6 giờ 30 phút bạn Hà đi xe đạp từ A đến B với vẫn tốc 14,8km/h . Lúc 6 giờ 45 phút bạn Nga đi xe đạp từ B đến A với vận t

lúc 6 giờ 30 phút bạn Hà đi xe đạp từ A đến B với vẫn tốc 14,8km/h . Lúc 6 giờ 45 phút bạn Nga đi xe đạp từ B đến A với vận tốc 12,5km/h. Hia bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ . Tính quãng đường ABViết một bình luận