M.n oi trl giup to co dc ko ? (42 – 69 +17 ) – ( 42 +17 ) = ?

M.n oi trl giup to co dc ko ?
(42 – 69 +17 ) – ( 42 +17 ) = ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới