Mai có 1 tờ giấy màu hình chữ nhật kích thước 20cm và 30cm Mai muốn cắt thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tờ gi

Mai có 1 tờ giấy màu hình chữ nhật kích thước 20cm và 30cm Mai muốn cắt thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tờ giấy được cắt vừa hết không còn thừa mảnh nào tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông nhỏ ( số đo của cạnh hình vuông là một số tự nhiên với đơn vị là cm)

2 bình luận về “Mai có 1 tờ giấy màu hình chữ nhật kích thước 20cm và 30cm Mai muốn cắt thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tờ gi”

 1. Do hình chữ nhật được cắt đều thành các hình vuông nhỏ nên độ dài cạnh hình vuông nhỏ là $\\$ ƯC(20,30)$\\$=> Độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông nhỏ chính là ƯCLN(20,30)$\\$ Ta có :$\\$ 20=2^2.5$\\$ 30=2.3.5$\\$ =>ƯCLN(20,30)=2.5=10 $\\$ Vậy độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông nhỏ là 10 cm

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Do hình chữ nhật được cắt đều thành các hình vuông nhỏ nên độ dài cạnh hình vuông vuông nhỏ là ước chung của 20 và 30.
  Suy ra độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông nhỏ chính là ước chung lớn nhất của 20 và 30.
  Ta có: 20 = 22.5, 30 = 2.3.5
   ƯCLN(20, 30) = 2.5 = 10.
  Vậy độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông nhỏ là 10 cm.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới