Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 90m , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài a) Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật b) Người t

Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 90m , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài
a) Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật
b) Người ta trồng rau trên mảnh đất đó cứ 10m2 thì thu hoạch được 1 tạ rau . Hỏi trên mảnh đất đó thu hoạch được số kg rau là
c) Sau khi thu hoạch , họ bán số rau đó đi , sau 1 tháng họ bán được 2/6 số kg rau đó .Hỏi càn lại bao ngiêu kh rau

2 bình luận về “Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 90m , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài a) Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật b) Người t”

 1.                                                         Giải:
  Chiều rộng mảnh đất:
                   90. 2/3=60 (m)
  a) Diện tích mảnh đất đó là:
                   90 . 60=5 400 (m^2)
  b) Số rau thu hoạch được trên mảnh đất đó là:
                   5400:10 . 1=540 tạ =54 000 kg
  Số rau họ còn lại bằng:
                   1- 2/6= 2/3 ( số rau )
  c)  Số rau họ còn lại là:
                   54 000. (1- 2/6)=36 000 ( kg rau )
                   Đáp số: a) 5 400 m^2
                                b) 54 000 kg
                                c) 36 000 kg
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời
 2. Giải đáp:a)5400m^2;b)54000kg;c)36000kg
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là :
  90xx2/3=60(m)
  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :
  90xx60=5400(m^2)
  b) Đổi 1 tạ =100kg
  Trên mảnh đất đó thu được số kg rau là :
  5400:10xx100=54000(kg)
  c) Số kg rau người ta đã bán là :
  54000xx2/6=18000(kg)
  Còn lại số kg rau là :
  54000-18000=36000(kg)
  Đáp số :a)5400m^2;b)54000kg;c)36000kg

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới