Mng ơi, giúp em với ạ 3x+1 cộng 1 = 28

Mng ơi, giúp em với ạ
3x+1 cộng 1 = 28Viết một bình luận

Câu hỏi mới