mong mọi người nếu đc thì tính nhanh ạ a, 5/13+2/7+8/13-3/14 b, 5/21.-3/22-2 2/3 + -19/22 . 5/21 c,172,56 – 35,32 – 72,56-4

mong mọi người nếu đc thì tính nhanh ạ
a, 5/13+2/7+8/13-3/14
b, 5/21.-3/22-2 2/3 + -19/22 . 5/21
c,172,56 – 35,32 – 72,56-4,68
d, 1 1/14 : -5/7 +(-1)mũ 2

1 bình luận về “mong mọi người nếu đc thì tính nhanh ạ a, 5/13+2/7+8/13-3/14 b, 5/21.-3/22-2 2/3 + -19/22 . 5/21 c,172,56 – 35,32 – 72,56-4”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) $\frac{5}{13}$ + $\frac{2}{7}$ + $\frac{8}{13}$ – $\frac{3}{14}$ 
  =($\frac{5}{13}$ + $\frac{8}{13}$)+($\frac{2}{7}$ – $\frac{3}{14}$)
  =1+$\frac{1}{14}$ 
  =$\frac{15}{14}$ 
  b)$\frac{5}{21}$ . $\frac{-3}{22}$ -2$\frac{2}{3}$ + $\frac{-19}{22}$ . $\frac{5}{21}$ 
  =($\frac{5}{21}$ . $\frac{-3}{22} + $\frac{-19}{22}$ . $\frac{5}{21}$) – $\frac{8}{3}$ 
  =$\frac{5}{21}$ . ($\frac{-3}{22}$ + $\frac{-19}{22}$)-$\frac{8}{3}$ 
  =$\frac{5}{21}$ . (-1)-$\frac{8}{3}$ 
  =$\frac{-5}{21}$ – $\frac{56}{21}$ 
  =$\frac{-61}{21}$ 
  c) 172,56-35,32-72,56-4,68
  =(172,56-72,56)-(35,32+4,68)
  =100-40
  =60
  d)1$\frac{1}{14}$ : $\frac{-5}{7}$ + $(-1)^{2}$ 
  =$\frac{15}{14}$ . $\frac{-7}{5}$ + 1
  =$\frac{-3}{2}$ + 1
  =$\frac{-1}{2}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới