Một cái ao hình vuông nay người ta mở rộng về 4 phía, mỗi phía 2m. Vì vậy diện tích ao tăng lên 20m2.Hỏi diện tich ao lúc đầu

Một cái ao hình vuông nay người ta mở rộng về 4 phía, mỗi phía 2m. Vì vậy diện tích ao tăng lên 20m2.Hỏi diện tich ao lúc đầu là bao nhiêu ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới