Một cái sân hình chữu nhật có chiều rộng 4m và chiều dài 6/5 . Tính diện tích của cái sân đó

Một cái sân hình chữu nhật có chiều rộng 4m và chiều dài 6/5 . Tính diện tích của cái sân đóViết một bình luận

Câu hỏi mới