Một cái thùng hình lập phương có cạnh bằng 0,7m.tính diện tích tôn cần dùng để làm thùng đó (ko cs nắp)

Một cái thùng hình lập phương có cạnh bằng 0,7m.tính diện tích tôn cần dùng để làm thùng đó (ko cs nắp)Viết một bình luận

Câu hỏi mới