một câu lạc bộ có thể chia thành có 12 người hoặc 14 người đều dư 6 người . tính số người của câu lạc bộ , biết rằng số người

một câu lạc bộ có thể chia thành có 12 người hoặc 14 người đều dư 6 người . tính số người của câu lạc bộ , biết rằng số người ở câu lạc bộ từ khoảng 80 đến 100 ( giúp em zoii ạ >< )

2 bình luận về “một câu lạc bộ có thể chia thành có 12 người hoặc 14 người đều dư 6 người . tính số người của câu lạc bộ , biết rằng số người”

 1. Gọi số người ở CLB là x. (x khác 0)
  Vì chia thành có 12 người hoặc 14 người đều dư 6 người nên
  x-6 chia hết cho 12 và 14
  =>x-6 ∈ BC(12;14) = {84;168;…}
  =>x ∈ {90;174;…}
  Vì 80<x<100 nên x = 90
  Vậy số người ở CLB đó là 90.

  Trả lời
 2. Gọi số người của câu lạc bộ đó là n,khi đó n-6 sẽ \vdots cho 12 và 14
  đkxinZZ(80≤n-6≤100)
  Do đó (n-6)\vdotsBCNN(12;14)
  12=2^2.3
  14=2.7
  =>BCNN(12;14)=2^2.3.7=84
  Mà BCNN(12;14)=84 nên (n-6)\vdots84.Do đó:
  n-6in{0;84;168;252;…}
  Mà 80≤n-6≤100=>n-6=84
  Số người ở câu lạc bộ là:
  84-6=78(người)
  Vậy số người ở câu lạc bộ là 78 người.
  #Pau

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới