một cây gỗ có chiều dài 8m, người thợ mộc muốn cưa cây gỗ thành các khúc gỗ khác nhau, mỗi khúc dài 16dm.Biết rằng, mỗi lần c

một cây gỗ có chiều dài 8m, người thợ mộc muốn cưa cây gỗ thành các khúc gỗ khác nhau, mỗi khúc dài 16dm.Biết rằng, mỗi lần cưa của người thợ mộc sẽ thực hiện mất 5 phút, sau đó anh ta lại nghỉ thêm 3 phút nữa để nghỉ lấy sức.Hỏi người thợ mộc cần bao nhiêu phút để cưa xong cây gỗ dài 8m?

1 bình luận về “một cây gỗ có chiều dài 8m, người thợ mộc muốn cưa cây gỗ thành các khúc gỗ khác nhau, mỗi khúc dài 16dm.Biết rằng, mỗi lần c”

 1. Đổi 8m = 80dm
  Ta cưa được số khúc gỗ là:
  80 : 16 = 5 (khúc)
  5 khúc gỗ cưa thành 4 lần cưa và nghỉ 4 lần.
  Bác thợ mộc cưa xong cây gỗ hết số phút là:
  ( 5 + 3 ) x 4 = 32 (phút)
  haizzz ko bít bao sao

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới