Một chú ốc sên tên Tod rời nhà hôm thứ 3 và đến thăm nhà người anh của chú. Biết quãng đường giữa nhà Tod và nhà người anh là

Một chú ốc sên tên Tod rời nhà hôm thứ 3 và đến thăm nhà người anh của chú. Biết quãng đường giữa nhà Tod và nhà người anh là 1238 m. Chú ốc sên mỗi ngày bò được 10 m và cứ sau 9 ngày chú lại dành ra một ngày để nghỉ ngơi. Hỏi ngày thứ mấy trong tuần thì Tod đến được nhà người anh?

1 bình luận về “Một chú ốc sên tên Tod rời nhà hôm thứ 3 và đến thăm nhà người anh của chú. Biết quãng đường giữa nhà Tod và nhà người anh là”

 1. Giải
  Ta có : 1238 : 10 = 123 (ngày) dư 8 ngày
  => Cần ít nhất 124 ngày (nếu liên tục đi) 
  Lại có : 123 : 9 = 13 (lần 9 ngày) dư 6 ngày
  => Có 13 ngày Tod nghỉ 
  Vậy cần tất cả số ngày là :
  124 – 13 = 111 (ngày) 
  Có : 111 : 7=15 (tuần) dư 6 ngày
  Vậy ngày Tod đến được nhà người anh là thứ 2 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới