MỘT ĐOÀN CÁN BỘ Y TẾ TÌNH NGUYỆN VÀO TP HỒ CHÍ MINH HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVIS . 19 CÓ 24 BÁC SĨ Và 144 Y TÁ . CÓ

MỘT ĐOÀN CÁN BỘ Y TẾ TÌNH NGUYỆN VÀO TP HỒ CHÍ MINH HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVIS . 19 CÓ 24 BÁC SĨ Và 144 Y TÁ . CÓ THỂ CHIA ĐƯỢC ĐOÀN CÁN BỘ Y TẾ ĐÓ THÀNH NHIỀU NHẤT BAO NHIÊU TỔ ĐỂ SỐ BÁC SĨ VÀ SỐ Y TÁ Ở CÁC TỔ NHƯ NHAU

1 bình luận về “MỘT ĐOÀN CÁN BỘ Y TẾ TÌNH NGUYỆN VÀO TP HỒ CHÍ MINH HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVIS . 19 CÓ 24 BÁC SĨ Và 144 Y TÁ . CÓ”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới