Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá được cử đi hỗ trợ chữa bệnh dịch Covid-19. Có thể chia số bác sĩ và y tá ra nhiều mấy t

Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá được cử đi hỗ trợ chữa bệnh dịch Covid-19. Có thể chia số bác sĩ và y tá ra nhiều mấy tổ sao cho mỗi tổ có số bác sĩ và y tá là như nhau?

2 bình luận về “Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá được cử đi hỗ trợ chữa bệnh dịch Covid-19. Có thể chia số bác sĩ và y tá ra nhiều mấy t”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số tổ cần tìm là y (y∈N* ,y \ne 0)
  Ta có: 24 \vdots y; 108 \vdots y và y là số lớn nhất.
  -> Khi này, y∈UCLN(24;108)
  Ta có:
  24=2^3.3
  108=2^2.3^3
  ->UCLN(24;108)=2^2.3=12
  =>x=12
  Vậy số tổ tổ có thể chia được nhiều nhất là 12 tổ.

  Trả lời
 2. Gọi số tổ là: x
  Theo bài ra ta có: 24 vdots x;  108 vdots x
  Mà x lớn nhất có thể => x = ƯCLN (24, 108)
  Ta có:
  24 = 2^3 . 3
  108 = 2^2 . 3^3
  => ƯCLN (24, 108) = 2^2 . 3 = 12
  Vậy có thể chia số bác sĩ và y tá ra nhiều nhất 12 tổ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới