Một xe máy chay với vận tốc trung bình 69/2 km/h trong thời gian là 16phút ,tinh độ dài quang đừơng xe máy chay

Một xe máy chay với vận tốc trung bình 69/2 km/h trong thời gian là 16phút ,tinh độ dài quang đừơng xe máy chay. Cùng Quang Đường Đó 1 Ôtô Đã Chay Vs Vận Tốc Tb Là 184/3 Km/H Thì Cần Mấy PhútViết một bình luận

Câu hỏi mới