Một hình chữ nhật có chiều dài là 8/3m , chiều rộng kém chiều dài là 3/2m . Tính chu vi hình chữ nhật đó

Một hình chữ nhật có chiều dài là 8/3m , chiều rộng kém chiều dài là 3/2m . Tính chu vi hình chữ nhật đóViết một bình luận

Câu hỏi mới