Một hình chữ nhật, có chu vi là 160m2, Nếu giảm chiều rộng đi 16m và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 240m2. Tìm ch

Một hình chữ nhật, có chu vi là 160m2, Nếu giảm chiều rộng đi 16m và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 240m2. Tìm chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó
Viết một bình luận