Một khu vườn HCN có CD 16m, CR 10m. Tính a) Tính chu vi và diện tích của khu vườn HCN. b) Xung quanh khu vườn, người ta chửa

Một khu vườn HCN có CD 16m, CR 10m. Tính
a) Tính chu vi và diện tích của khu vườn HCN.
b) Xung quanh khu vườn, người ta chửa lại một cổng ra vào có độ dài bằng 1/4 CD khu vườn và phần còn lại là hàng rào. Hỏi hàng rào của khu vườn dài bao nhiêu mét?

2 bình luận về “Một khu vườn HCN có CD 16m, CR 10m. Tính a) Tính chu vi và diện tích của khu vườn HCN. b) Xung quanh khu vườn, người ta chửa”

 1.           Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chu vi khu vườn đó là:
     (16 + 10) . 2 = 52 (m)
  Diện tích khu vườn đó là:
     16 . 10 = 160 (m²)
  Độ dài cổng ra vào là:
     16 . $\frac{1}{4}$ = 4 (m)
  Số mét hàng rào của khu vườn dài là:
     52 – 4 = 48 (m)
       Đáp số: a) Chu vi: 52m; Diện tích : 160m²
                     b) 48m 

  Trả lời
 2.                $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  a) Chu vi khu vườn hình chữ nhật là:
        (16 + 10) × 2 = 52 (m)
      Diện tích khu vườn hình chữ nhật là:
        16 × 10 = 160 (m²)
  b) Độ dài cổng ra vào là:
        16 × $\frac{1}{4}$ = 4 (m)
      Hàng rào của khu vườn dài số mét là:
        52 – 4 = 48 (m)
            Đáp số: a) C = 52m; S = 160m²
                          b) 48m
                $\textit{#ngochantran51367}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới