Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng là 15m. ở giữa khu vườn người ta xây một bồn hoa hình thoi có độ dài

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng là 15m. ở giữa khu vườn người ta xây một bồn hoa hình thoi có độ dài hai đường chéo là 50 dm và 30 dm. Tính diện tích phần còn lại của khu vườn

2 bình luận về “Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng là 15m. ở giữa khu vườn người ta xây một bồn hoa hình thoi có độ dài”

 1. Diện tích hình chữ nhật là:
  25 xx15= 375 (m^2)
  Đổi: 50 dm = 5m ; 30dm=3m
  Diện tích hình thoi đó là:
  1/2 xx 5 xx 3 = 7,5 (m^2)
  Diện tích phần còn lại của khu vườn là:
  375-7,5 = 367,5
  Đáp số: 367,5

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   giải
  Diện tích khu vườn là 
  25.15=375 (m²)
  Diện tích bồn hoa là 
  50.30:2=750(dm²)=7,5 m²
  Diện tích còn lại là 
  375-7,5=367,5 m²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới