một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 4200m², chiều rộng 0,3 hm , của vào khu vườn rộng 500cm . người ta muốn làm hàng rào

một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 4200m², chiều rộng 0,3 hm , của vào khu vườn rộng 500cm . người ta muốn làm hàng rào xung quanh vườn bằng 2 tầng dây thép gai . hỏi cần dùng bao nhiêu mét dây thép gai ?

2 bình luận về “một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 4200m², chiều rộng 0,3 hm , của vào khu vườn rộng 500cm . người ta muốn làm hàng rào”

 1. Giải
  Đổi : 0,3 hm = 30m
  500 cm = 5m
  Chiều dài khu vườn là :
  4200 : 30 = 140 (m)
  Chu vi khu vườn là :
  2(140+30) = 340 (m)
  Cần dùng số mét dây thép gai là :
  340 – 5 = 335 (m)
  Đáp số : 335m
   

  Trả lời
 2. Đổi :
  0,3 hm = 0,3 . 100 = 30m
  500 cm = 500 : 100 = 5m
  Chiều dài khu vườn là :
  4200 : 30 = 140 ( m )
  Chu vi khu vườn là :
  2(140 + 30 ) = 340 ( m )
  Cần dùng số mét dây thép gai là :
  340 – 5 = 335 ( m )
  Đáp số : 335 m.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới