một khu vườn hình chữ nhật vườn hình chữ nhật có dt là 500m2 . Nếu giảm chiều dài đi 20% và tăng chiều rộng thêm 20% thì diện

một khu vườn hình chữ nhật vườn hình chữ nhật có dt là 500m2 . Nếu giảm chiều dài đi 20% và tăng chiều rộng thêm 20% thì diện tích của khu vườn tăng thêm hay giảm đi bao nhiêu m2 ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới