một khu vườn trồng hoa hồng , hoa cúc , hoá huệ và hoa đồng tiền . Phần trồng hoa hồng chiếm 3/7 diện tích vườn và bằng 6/7

một khu vườn trồng hoa hồng , hoa cúc , hoá huệ và hoa đồng tiền . Phần trồng hoa hồng chiếm 3/7 diện tích vườn và bằng 6/7 diện tích trồng hoa cúc . Còn lại là 90m2 trồng hoa đồng tiền . Tính dt khu vườnViết một bình luận

Câu hỏi mới