Một khu vườn trồng hoa hồng, hoa cúc và hoa đồng tiền. Phần trồng hoa hồng chiếm 3/7 diện tích vườn và bằng 6/5 diện tích trồ

Một khu vườn trồng hoa hồng, hoa cúc và hoa đồng tiền. Phần trồng hoa hồng chiếm 3/7 diện tích vườn và bằng 6/5 diện tích trồng hoa cúc. Còn lại 90m2 trồng hoa đồng tiền. Tính diện tích của khu vườn.Viết một bình luận

Câu hỏi mới