Một lớp học có 18 nam và 24 nữ được chia đều vào các nhóm nhỏ, sao cho số nam trong các nhóm bằng nhau, số nữ trong các nhóm

Một lớp học có 18 nam và 24 nữ được chia đều vào các nhóm nhỏ, sao cho số nam trong các nhóm bằng nhau, số nữ trong các nhóm bằng nhau, biết rằng số nhóm phải lớn hơn 2. Hỏi có bao nhiêu cách chia?

1 bình luận về “Một lớp học có 18 nam và 24 nữ được chia đều vào các nhóm nhỏ, sao cho số nam trong các nhóm bằng nhau, số nữ trong các nhóm”

 1. Giải đáp:
   số nhóm đc chia để số nam và số nữ mỗi nhóm = nhau là ƯC(18, 24)={1;2;3;6}
  mà số nhóm lớn hơn 2 nên chỉ có 2 cách chia 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới