Một lớp học có 39 hs gồm 3 loại hs giỏi, khá,trung bình. Học sinh trung bình chiếm 6/13 số hs cả lớp. số hs khá bằng 4/7 số h

Một lớp học có 39 hs gồm 3 loại hs giỏi, khá,trung bình. Học sinh trung bình chiếm 6/13 số hs cả lớp. số hs khá bằng 4/7 số học sinh còn lại. Tìm số hs mỗi loại của lớp.

2 bình luận về “Một lớp học có 39 hs gồm 3 loại hs giỏi, khá,trung bình. Học sinh trung bình chiếm 6/13 số hs cả lớp. số hs khá bằng 4/7 số h”

 1.                                         Giải:
  Số học sinh $trung$ $bình$ là:
             39 . 6/13= 18 ( học sinh )
  Số học sinh $khá$ là:
             (39-18). 4/7=12 ( học sinh )
  Số học sinh $giỏi$ là:
             39-18-12=9 ( học sinh )
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số HS trung bình là:
  39xx6/13=18(hs)
  Số HS còn lại là:
  39+18=21(HS)
  Số HS khá là:
  21xx4/7=12(HS)
  Số HS giỏi là:
  39-18-12=9(HS)
  Đ/s:….

  Trả lời

Viết một bình luận