Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15 m chiều rộng 18 m Người ta trồng một vườn hoa hình thoi ở trong mảnh đất đó Biết d

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15 m chiều rộng 18 m Người ta trồng một vườn hoa hình thoi ở trong mảnh đất đó Biết diện tích phần còn lại là 75 m². Tính độ dài đường chéo AC biết BD = 9 m

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15 m chiều rộng 18 m Người ta trồng một vườn hoa hình thoi ở trong mảnh đất đó Biết d”

 1. Giải đáp: 10 m
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích mảnh đất hình chứ nhật là:
  15 . 8 = 120 (m^2)
  Diện tích vườn hoa là:
  120 – 75 = 45 (m^2)
  Đường chéo AB là:
  45 . 2 : 9 = 10 (m)
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   giải
  Diện tích mảnh đất là 
  15.8=120(m²)
  Diện tích vườn hoa là 
  120-75=45(m²)
  Độ dài đường chéo AC là 
  45.2:9=10(m)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới