Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15 m. Chiều rộng bằng 75 % chiều dài .tính chu vi diện tích

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15 m. Chiều rộng bằng 75 % chiều dài .tính chu vi diện tíchViết một bình luận