Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 80m . Chiều dài hơn chiều rộng 16m . Người ta dành 30% diện tích đất để làm nhà. Tính

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 80m . Chiều dài hơn chiều rộng 16m . Người ta dành 30% diện tích đất để làm nhà. Tính diện tích còn lại

2 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 80m . Chiều dài hơn chiều rộng 16m . Người ta dành 30% diện tích đất để làm nhà. Tính”

 1.                                          BG
  Nửa chu vi là:
  80÷2=40(m)
  chiều rộng là :
  (40-16)÷2=12(m)
  chiều dài là :
  (40+16)÷2=28(m)
  Diện tích mảnh đất là:
  12.28=336(m²)
  tỉ số phần trăm của phần còn lại là :
  100%-30%=70%
  Diện tích phần còn lại là:
  336÷100×70=235,2(m²)
                    vậy : S phần còn lại là :235,2 m²
  cho xin hay nhất 
  cho xin góp ý ạ [chúc học tốt]
   

  Trả lời
 2. Nửa chu vi là:
  80 : 2= 40 m
  Chiều dài là:
  (40 +16) : 2= 28 m
  Chiều rộng là:
  40 – 28 = 12 m
  Diện tích là:
  28 . 12=336 m2
  Diện tích còn lại chiếm là:
  100% – 30% = 70% 
  Diện tích còn lại là:
  336 x 70% = 235,2 m2
  Vậy diện tích còn lại là 235,2 m2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới