một mảnh đất hình chữ nhật MNPQ có chiều dài 32m, chiều rộng 20m. Người ta trồng một vườn hoa hình thang ABCD cân ở trong mản

một mảnh đất hình chữ nhật MNPQ có chiều dài 32m, chiều rộng 20m. Người ta trồng một vườn hoa hình thang ABCD cân ở trong mảnh đất đó, biết diện tích phần còn lại là 360m^2
a) Tính diện tích mảnh đất hcn MNPQ nói trên
b) Tính độ dài đường cao AH của hình thang cân ABCD biết hai cạnh đáy AB=16m, cạnh đáy CD=24m

1 bình luận về “một mảnh đất hình chữ nhật MNPQ có chiều dài 32m, chiều rộng 20m. Người ta trồng một vườn hoa hình thang ABCD cân ở trong mản”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới