Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 30m và chiều dài là 40m a)Mảnh vườn trên có diện tích là bao nhiêu? b)Người ta d

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 30m và chiều dài là 40m
a)Mảnh vườn trên có diện tích là bao nhiêu?
b)Người ta dựng cọc bê tông xung quanh vườn để làm hàng rào,biết cứ 2,5m người ta dựng 1 cọc.Hỏi cần bao nhiêu cọc để làm hàng rào cho mảnh vườn?

2 bình luận về “Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 30m và chiều dài là 40m a)Mảnh vườn trên có diện tích là bao nhiêu? b)Người ta d”

 1. a) diện tích của mảnh vườn là:
  30×40=1200(m2)
   b) chứ vi hình chữ nhật là:
  (30+40)×2=140(m)
  Số cọc cần để làm hàng rào cho mảnh vườn là:
  140÷2,5=56(cọc)
  Đáp số:a) diện tích mảnh vườn là 1200m2
               b) số cọc cần là 56 cọc

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
    a)   Diện tích mảnh vườn là :
    30  .40 = 1200 (m^2)   
    b)   Chu vi mảnh vườn là :
    (30+40).2 = 140 (m)   
  Cần số cọ để làm hàng rào cho mảnh vườn là :
    140 : 2,5 + 1  = 57   (cọc)
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới