Một miếng đấy hình chữ nhật dài 220m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta trồng cây xung quanh miếng đất, biết rằng cây n

Một miếng đấy hình chữ nhật dài 220m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta trồng cây xung quanh miếng đất, biết rằng cây nọ cách cây kia 5m và 4 góc có 4 cây. Hỏi cần tất cả bao nhiêu cây?

2 bình luận về “Một miếng đấy hình chữ nhật dài 220m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta trồng cây xung quanh miếng đất, biết rằng cây n”

 1. Chiều rộng hình chữ nhật:
      220 . 3/4 = 165 (m)
  Chu vi hình chữ nhật:
      (220 + 165) . 2 = 770 (m)
  Số cây cần thiết:
      770 : 5 = 154 (cây)
              ĐS: 154 cây

  Trả lời
 2. Chiều rộng của mảnh đất là:
  220xx3:4=165(m)
  Chu vi mảnh đất là:
  (220+165)xx2=770(m)
  Cần số cây là:
  770:5=154(cây)
             Đáp số: 154 cây.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới