Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài là 8m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài a, Tính diện tích nền nhà b, Nếu lát nền nhà bằng

Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài là 8m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài
a, Tính diện tích nền nhà
b, Nếu lát nền nhà bằng những viên gạch hình vuông cạnh 40 cm thì cần bao nhiêu viện gạch?

2 bình luận về “Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài là 8m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài a, Tính diện tích nền nhà b, Nếu lát nền nhà bằng”

 1. Giải
  Chiều rộng nền nhà là :
  8 : 3 xx 2 = 16/3 (m)
  a) Diện tích nền nhà là :
  8 xx 16/3 = 128/3 (m^2)
  b) Diện tích mỗi viên gạch là :
  40^2 = 1600 (cm^2) = 0,16 (m^2)
  Số viên gạch cần lát là :
  128/3 : 0,16 = 800/3 (viên) 
  Đáp số : a) 128/3 m^2
               b) 800/3 viên gạch

  Trả lời
 2. $\text{Chiều rộng của nền nhà là:}$
  $\text{8 . $\frac{2}{3}$ = $\frac{16}{3}$ (m) }$
  $\text{a, Diện tích nền nhà là:}$
  $\text{8 × $\frac{16}{3}$ = $\frac{128}{3}$ (m²)}$
  $\text{b, đổi: 40 cm = 0,4 m}$
  $\text{Diện tích của mỗi viên gạch hình vuông là:}$
  $\text{0,4 . 0,4 = 0,16 (m²)}$
  $\text{Số viên gạch cần để lát nền là:}$
  $\text{$\frac{128}{3}$ : 0,16 = $\frac{800}{3}$ (viên gạch)}$
  $\text{Vì viên gạch là số nguyên, nên cần 267 viên gạch.}$
  $\text{Đáp số: a, $\frac{128}{3}$ m²}$
                $\text{b, 267 viên gạch}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới