một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài là 8m, chiều rộng là 3/4 chiều dài a, Tính diện tích nền nhà b, Nếu lát nền nhà bằng

một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài là 8m, chiều rộng là 3/4 chiều dài
a, Tính diện tích nền nhà
b, Nếu lát nền nhà bằng những viên gạch hình vuông cạnh 40m thì cần bao nhiêu viên gachk

2 bình luận về “một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài là 8m, chiều rộng là 3/4 chiều dài a, Tính diện tích nền nhà b, Nếu lát nền nhà bằng”

 1. $\text{Chiều dài của nền nhà hình chử nhật:}$
  $\text{8 . $\frac{3}{4}$ = 6 (m)}$
  $\text{a, Diện tích nền nhà là:}$
  $\text{8 . 6 = 48 (m²)}$
  $\text{b, đổi: 40 cm = 0,4 m}$
  $\text{Diện tích của mỗi viên gạch hình vuông là: }$
  $\text{0,4 . 0,4 = 0,16 (m²) }$
  $\text{Số viên gạch cần để lát nền là: }$
  $\text{48 : 0,16 = 300 (viên gạch)}$
  $\text{Đáp số: a, 48 m²}$
  $\text{b, 300 viên gạch}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) chiều rộng căn phòng là:8*$\frac{3}{4}$ =6(m)
  diện tích căn phòng là:8*6=48($m^{2}$ )
  diện tích viên gạch:40*40=1600(cm^2)=0,16m^2
  cần số viên gạch để lát căn phòng:48:0,16=300 viên

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới