một người đi xe máy đi đoạn đường ab với vận tốc 40km/ hết 5/4 giờ .Lúc về,người đó đi với vận tốc 45km/h,Tính thời gian đi t

một người đi xe máy đi đoạn đường ab với vận tốc 40km/ hết 5/4 giờ .Lúc về,người đó đi với vận tốc 45km/h,Tính thời gian đi từ A với B giúp vs ạViết một bình luận

Câu hỏi mới