Một phòng học có nền nhà hình chữ nhật với chiều rộng là 5 m và chiều dài hơn chiều rộng 3 m. a) Tính diện tích nền phòng họ

Một phòng học có nền nhà hình chữ nhật với chiều rộng là 5 m và chiều dài hơn chiều rộng 3 m.
a) Tính diện tích nền phòng học đó.
b)Để lát nền phòng học trên, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh là 40 cm.
Nếu một viên gạch giá 24 000 đồng và tiền công lát nền trả cho 1 m2 là 50 000 đồng thì số tiền phải trả cho tiền lát nền căn phòng là bao nhiêu? ( Bỏ qua những mép vữa không đáng kể)

1 bình luận về “Một phòng học có nền nhà hình chữ nhật với chiều rộng là 5 m và chiều dài hơn chiều rộng 3 m. a) Tính diện tích nền phòng họ”

 1. Giải đáp:
   giải
  Chiều dài nền nhà là 
  5+3=8(m)
  a) Diện tích nền nhà là 
  8.5=40(m^2)
  b) Diện tích viên gạch là 
  40.40=1600(cm^2)=0,16m^2
  Số viên gạch để lát nền là 
  40:0,16=250(viên)
  Số tiền mua gạch là 
  250.24000=6000000(đồng)
  Số tiền công là 
  40.50000=2000000(đồng)
  Số tiền để lát nền là 
  6000000+2000000=8000000(đồng)
  #$phamhuy92327$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới