Một sân bóng hình chữ nhật có chu vi 480 m.Chiều dài hơn chiểu rộng 27m.tính diện tích sân bóng

Một sân bóng hình chữ nhật có chu vi 480 m.Chiều dài hơn chiểu rộng 27m.tính diện tích sân bóng

2 bình luận về “Một sân bóng hình chữ nhật có chu vi 480 m.Chiều dài hơn chiểu rộng 27m.tính diện tích sân bóng”

 1. Nửa chu vi hay tổng chiều dài và chiều rộng của sân bóng là:
  480:2=240(m)
  Chiều dài sân bóng là:
  (240+27):2=133,5(m)
  Chiều rộng sân bóng là:
  133,5-27=106,5(m)
  Diện tích sân bóng là:
  133,5×106,5=14217,75(m^2)
  Đáp số:14217,75m^2

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Nửa chu vi sân bóng hình chữ nhật là :
  480 : 2 = 240 (m)
  Chiều rộng sân bóng hình chữ nhật là :
  (240-27):2=106,5 (m)
  Chiều dài sân bóng hình chữ nhật là :
  240 – 106,5 = 133,5 (m)
  Diện tích sân bóng hình chữ nhật là :
  133,5 xx 106,5 =14217,75 (m^2)
  Đáp số : 14217,75 m^2
  Áp dụng
  ** Hình chữ nhật 
  Chu vi = (a+b)xx2
  Diện tích = a xx b
  Trong đó :
  a là chiều dài
  b là chiều rộng
  ** Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng
  Số lớn = ( Tổng + Hiệu ):2
  Số bé = ( Tổng – Hiệu ):2
  $#tientoan$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới