Một sân hình chữ nhật có chiều dài là 15m, chiều rộng là 6m. Người ta lát nền nhà đó bằng gạch mem hình vuông có cạnh là 20cm

Một sân hình chữ nhật có chiều dài là 15m, chiều rộng là 6m. Người ta lát nền nhà đó bằng gạch mem hình vuông có cạnh là 20cm.
a,Tính diện tích của nền nhà hình chữ nhật đó?
b,Tính số viên gạch hình vuông đó dùng để lát nền nhà hình chữ nhật trên. (Coi diện tích khe giữa các viên gạch không đáng kể).
c,Hỏi số tiền để lát hết sân nhà hình chữ nhật biết 1 viên gạch hình vuông trên giá 250 đồng.
(ai làm nhanh sẽ cho 5 sao, mình cần gấp)

2 bình luận về “Một sân hình chữ nhật có chiều dài là 15m, chiều rộng là 6m. Người ta lát nền nhà đó bằng gạch mem hình vuông có cạnh là 20cm”

 1. Giải đáp:
   a) Diện tích cái sân là:
         15·6= 90 (m²)
   b) đổi: 20 cm= 0,2 m
       Diện tích viên gạch là:
           0,2·0,2= 0,04 ( m² )
        Số viên gạch là:
          90:0,04= 2250 ( viên gạch )
  c) Số tiền để lát sân là:
          250·2250= 562 500 ( đồng ) 
                Đáp số: a) 90 m²
                             b) 2250 viên
                             c) 562 500 đồng
   

  Trả lời
 2. 1 )  Diện tích nền nhà đó là : 

  15 x 6 = 90 ( m2 ) 

          Đáp số : 90 m2 

  2 )  Diện tích 1 viên gạch hoa hình vuông là : 

          30 x 30 = 900 ( cm2 ) 

       Đổi : 900 cm2 = 0 , 9 m2 

       Số viên gạch hoa để lát nền nhà là : 

              90 : 0 , 9 = 100 ( viên )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới