Một số nguyên sau khi làm một số nguyên sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 970.000. Số đó có thể lớn nhất là bao

Một số nguyên sau khi làm một số nguyên sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 970.000. Số đó có thể lớn nhất là bao nhiêu ? Nhỏ nhất là bao nhiêu?
Mn giúp mik với . Mik đg cần gấp. Cảm ơn nhìu

2 bình luận về “Một số nguyên sau khi làm một số nguyên sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 970.000. Số đó có thể lớn nhất là bao”

 1. Giải đáp:số nguyên lớn nhất có thể là 974 và số nhỏ nhất là 965
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:để làm tròn đến hàng nghìn, số đó phải nằm trong khoảng [965000, 974999].
  Vậy số nguyên lớn nhất có thể là 974 và số nhỏ nhất là 965.
   

  Trả lời
 2. Số đó có thể lớn nhất khi ta làm tròn nó bằng cách làm tròn lên từ 970.000 lên đến đơn vị hàng nghìn tiếp theo, tức là 1.000.000. Vậy số đó có thể lớn nhất là 1.000.000.

  Số đó có thể nhỏ nhất khi ta làm tròn nó bằng cách làm tròn xuống từ 970.000 đến đơn vị hàng nghìn gần nhất, tức là 0. Vậy số đó có thể nhỏ nhất là 0.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới