Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 120m, đáy bé là 80 m ,chều cao là 60m . Người ta trồng ngô trên thửa ruộng đó . Tính

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 120m, đáy bé là 80 m ,chều cao là 60m . Người ta trồng ngô trên thửa ruộng đó . Tính ra trung bình là 100 m vuông thu đc 50 kg ngô.
a, Tính dt thửa ruộng
b, Hỏi cả thửa ruộng thu đc bao nhiêu kg ngô

2 bình luận về “Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 120m, đáy bé là 80 m ,chều cao là 60m . Người ta trồng ngô trên thửa ruộng đó . Tính”

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,Diện tích thửa ruộng là:
       (120+80).60 : 2=6000(m)
  b,Cả thửa ruộng thu được số kg ngô là:
       6000 : 1000 . 50=3000 (kg)
            Đáp số: …
  *Xin Ctlhn*
  *Chúc Bạn Học Tốt*

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:

  a )Diện tích thửa ruộng là :
             (120+80).60 : 2 = 6000(m²)
  b) Cả thửa ruộng thu được số kg ngô là :
             6000 : 100. 50 = 3000(kg)
                      Đáp số : a)6000m²
                                    b)3000kg ngô
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới