Một trang trại ban đầu có số gà và vịt bằng nhau. Sau đó, trứng gà và vịt nở ra nên số gà của trang trại tăng lên thêm 50 co

Một trang trại ban đầu có số gà và vịt bằng nhau. Sau đó, trứng gà và vịt nở ra nên số gà của trang trại tăng lên thêm 50 con, số vịt tăng lên thêm 20 con. Khi đó, số gà bằng 103/97 số vịt. Tính số lượng gà và vịt ban đầu của trang trại.Viết một bình luận

Câu hỏi mới