Một trường THCS tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ô tô. Khi xếp học sinh lên các xe 35 chỗ ngồi hay 45 chỗ ngồi đều vừa

Một trường THCS tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ô tô. Khi xếp học sinh lên các xe 35 chỗ ngồi hay 45 chỗ ngồi đều vừa đủ chỗ. Biết số học sinh của trường trong khoảng từ 500 đến 800 học sinh.
1) Tính số học sinh đi tham quan
2) Nếu xếp học sinh lên xe 45 chỗ thì cần bao nhiêu xe?

2 bình luận về “Một trường THCS tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ô tô. Khi xếp học sinh lên các xe 35 chỗ ngồi hay 45 chỗ ngồi đều vừa”

 1. a)
  Gọi x (học sinh ) là số học sinh của trường THCS đi tham quan (500<x<800)
  Vì khi xếp học sinh lên các xe 35 chỗ ngồi hay 45 chỗ ngồi đều vừa đủ chỗ
  => x chia hết 35  và  45
  =>x in BC(35;45)
  BC(35;45) = (0;315; 630;945;…)
  Mà 500<x<800
  => x = 630(n)
  Vậy số học sinh đi tham quan là: 630 học sinh
  b)
  Nếu xếp học sinh lên xe 45 chỗ thì cần số xe là:
  630 : 45 =14 (xe)
   

  Trả lời
 2. 1)
  Gọi số học sinh đi tham quan của trường THCS đó là x (bạn)
  đk x ∈ $\mathbb{Z}$ (500 ≤ x ≤ 800)
  Theo bài ra ta có:
  x \vdots 35 ; x \vdots 45 => x in BC(45;35)
  35 = 5.7
  45 = 3^2 . 5
  => BCNN(35;45) = 3^2 . 5 . 7 = 315
  BC(35;45) = {315;630;945;…}
  Mà: 500 ≤ x ≤ 800 => x = 630(tm)
  Vậy số học sinh của trường THCS đó đi tham quan là 630 bạn.
  2)
  Nếu số xếp vào xe 45 chỗ thì cần số xe là:
  630 : 45 = 14 (xe)
  Vậy cần 14 xe.
  #Pau
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới