một túi có ba quả bóng màu xanh và 3 quả bóng màu đỏ có cùng kích thước và trọng lượng .không nhìn vào túi lấy ra một quả bó

một túi có ba quả bóng màu xanh và 3 quả bóng màu đỏ có cùng kích thước và trọng lượng .không nhìn vào túi lấy ra một quả bóng ghi loại màu của quả bóng được lấy ra .Hãy viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới