Một xưởng sản xuất khẩu trang y tế đã nhận sản xuất một số lượng khẩu trang trong ba ngày ngày đầu tiên xưởng sản xuất được 2

Một xưởng sản xuất khẩu trang y tế đã nhận sản xuất một số lượng khẩu trang trong ba ngày ngày đầu tiên xưởng sản xuất được 2/5 số lượng dự kiến ngày thứ hai xưởng sản xuất được 1/4 số lượng dự kiến ngày thứ ba sản xuất nốt 4900 chiếc để hoàn thành kế hoạch tính số lượng khẩu trang mà xưởng đã nhận sản xuất 5 sao và ctrlhn

2 bình luận về “Một xưởng sản xuất khẩu trang y tế đã nhận sản xuất một số lượng khẩu trang trong ba ngày ngày đầu tiên xưởng sản xuất được 2”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số phần số phần dự kiến ngày thứ ba sản xuất là:
  1-(2/5+1/4)=7/20(phần).
  Số lượng khẩu trang mà xưởng đã nhận sản xuất là:
  4900:7/20=14000(sản phẩm).
  Đáp số:14000sản phẩm.

  Trả lời

Viết một bình luận